Miljö

Miljöpolicy

Åhmans Måleri ABs miljöpolicy skall främja vår kvalitets- och miljöutveckling och stärka Åhmans Måleri ABs ställning som framtids-företag. Åhmans Måleri AB skall verka för att livsmiljön sätts i centrum i hela målningsprocessen.

Vi skall i vår verksamhet:

- Verka föra att samtliga anställda skall stödjas, uppmuntras och utbildas att ta aktiv del  i miljöarbetet.
- Vid val av material verka för att naturens lagerresurser inte töms och för att restprodukterna inte systematiskt ökar i naturen.
- Undvika användning och spridning av långlivade, naturfrämmande produkter.
- Utgå från kundernas krav på god miljö.
- Samarbeta med miljökunniga leverantörer.
- Främja användning av återvinningsbara material och produkter, källsortering av restprodukter och nyttjande av det som återvunnits.

Miljömål

Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.

- Under 2010 införs ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 för hela verksamheten.
- För alla typer av avfall tillämpas källsortering utifrån kommunala riktlinjer.
- Vi siktar på att minska den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen inom företaget, samt att beakta miljökrav vid val av fordon.