ROT-avdrag

Vad är ROT-avdraget?

30% NÄR DU ANLITAR OSS
ROT-avdraget är en skattereduktion som tillåter att du drar av 30 procent av kostnaden för arbetet när du anlitar våra professionella målare för att renovera eller förnya din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus. Den nya skattereduktionen på 30% gäller från och med 2016-01-01 och tillåter att du drar av 30% av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år.

FLER HUSHÅLL, STÖRRE AVDRAG
Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år.

PENGARNA DRAS AV DIREKT PÅ FAKTURAN
Precis som för hushållstjänster ges skattelättnaden direkt vid köpet. Redan i offerten kan du se vad ROT-avdraget gör för priset och vi drar av summan på fakturan. Dessa regler trädde i kraft den 1 juli 2009.