Tjänster

Vi utför traditionella måleriarbeten inom nyproduktion och reperationsmålning. Våra stora kunder är kommunala bolag, byggföretag, fastighetsförvaltare, fastighetsägare samt en del privata kunder.

Vi åtar oss såväl små som stora uppdrag. Välkomna att kontakta oss för att diskutera det ni behöver ha utfört. 

NÖJD-KUND GARANTI

Att köpa måleri av Målaremästarnas medlemmar har nu blivit ännu tryggare. Vi har nu infört en NÖJD-KUND-GARANTI som alla medlemmar står bakom.

Vad innebär garantin för dig:

- Två års garanti på utfört arbete
- Opartisk besiktning
- Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av oss eller via Nöjd-Kund-Garantis försorg.

För att Nöjd-Kund-Garantin ska fungera snabbt och smidigt har regionala besiktningsmän utsetts. Att du anlitar en av Målaremästarnas besiktningsmän för att få ett skriftligt utlåtande ar en förutsättning för att Nöjd-Kund-Garantin ska gälla. Efter att besiktningen skett o rättelse inte sker av medlemsföretaget är det upp till konsumenten att skicka in en anmälan till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden. Om ARN beslutar till din fördel, vänder du dig till Målermästarnas kansli för fortsatt hjälp och vägledning. De företag som inte följer ARN:s rekommendationer utesluts ur Målaremästarnas Riksförening.

Sammanfattning

- Kontakta ursprungsföretaget, de har alltid rätt att utföra rättelsearbete. 
- Kontakta oss på Målaremästarna för information och hjälp. 
- Besiktning ska göras av Målaremästarnas utsedda besiktningsmän. 
- Anmäl till ARN 
- Om inte avhjälpande sker enligt ARN:s rekommendationer utesluts företaget ur Målaremästarna